Dla większości z nas świat inwestowania jest czymś tajemniczym i nie do końca zrozumiałym. Jednak tak naprawdę każdy z nas może inwestować w akcje. Zanim jednak zaczniemy kupować akcje, musimy poznać, czym jest giełda i akcje. Pamiętać też należy o tym, że nie każda inwestycja zakończy się zyskiem. W niniejszym artykule słów kilka o tym, jak zacząć inwestować na giełdzie.

Niniejszy poradnik to krótka instrukcja krok po kroku jak zostać inwestorem giełdowym. Po pierwsze musisz się dowiedzieć, jak działa giełda. Po drugie musisz poznać podstawowe pojęcia, związane z rynkiem inwestycyjnym.

Czym jest giełda papierów wartościowych i akcje?

Giełda to spotkania handlowe, na których inwestorzy (kupujący i sprzedający) kupują albo sprzedają akcje, papiery wartościowe, certyfikaty. Akcje to jeden z rodzajów papierów wartościowych. Akcjonariusz, czyli właściciel akcji ma prawo do części majątku spółki.

Głównym celem inwestowania jest otrzymanie zysków w postaci dywidend, odsetków, wzrostu cen akcji.
Typy akcji:

    • Gotówkowe;
    • Imienne;
    • Na okaziciela.

Akcje w X-Trade Brokers – najważniejsze informacje

Od czego więc zacząć inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych?

Od założenia rachunku inwestycyjnego i wpłaty pieniędzy

Już wiesz, że chcesz kupować akcje, sprecyzowałeś cel, dlaczego chcesz inwestować. Wiesz, ile gotów jesteś zainwestować w akcje. Zdajesz sobie sprawę z tego, że możesz stracić swoje pieniądze.

Teraz kolej na założenie rachunku inwestycyjnego. W tym celu musisz odwiedzić brokera\dom maklerski, który będzie prowadzić twój rachunek. Rachunku potrzebujesz do przechowywania i obracania akcjami. Musisz podpisać umowę z wybranym maklerem\brokerem. Prowadzenie rachunku kosztuje około 50-60 złotych rocznie. Oprócz tego broker dostaje odsetki za każde zrealizowane zlecenie. Możesz równocześnie mieć kilka rachunków, założonych u różnych maklerów.

Po założeniu rachunku maklerskiego musisz wpłacić na niego pieniądze. Może to być dowolna kwota. Możesz przelewać pieniądze na numer konta albo wpłacać gotówkę.

Opłaty\prowizje brokerskie

Jak już wspominaliśmy wcześniej, prowadzenie rachunku maklerskiego kosztuje kilkadziesiąt złotych. Istnieją jednak dodatkowe opłaty, których uiszcza inwestor. Musimy zapłacić za możliwość dostępu do serwisów informacyjnych. Broker pobiera prowizję za każde zrealizowane zlecenie kupna\sprzedaży akcji (0,39-0,20%).

Czym jest zlecenie kupna\sprzedaży akcji?

Inwestor składa zlecenie na kupno czy sprzedaż akcji za pośrednictwem internetu albo aplikacji brokerskiej. Później zlecenie jest wysyłane do systemu transakcyjnego GPW. Zlecenie kupna akcji: inwestor przekazuje brokerowi pieniądze w zamian za akcje. Zlecenie sprzedaży: przekazujemy akcje, a w zamian dostajemy pieniądze.

Inwestor w każdym momencie może wypłacić pieniądze, które ma na rachunku inwestycyjnym. Zostaną przelane na numer konta, które wcześnie podał inwestor.

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych to pierwszy krok na drodze ku rynkom zagranicznym. Pomoże Ci zdobyć doświadczenie, by w przyszłości zostać profesjonalnym inwestorem giełdowym.

Tagi: ,

Podobny wpis

Nie ma nic podobnego.

0 Comments

Leave a Comment