Inwestowanie w CFD na akcje giełdowe

Giełda papierów wartościowych jest miejscem, gdzie spotykają się przedsiębiorstwa sprzedające swoje udziały. Najczęściej są to: akcje, obligacje czy prawa poboru. Sprzedawane są również instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi takie jak opcje czy kontrakty terminowe. Stroną, która jest zainteresowana ich zakupem, są akcjonariusze, i najczęściej są to spółki akcyjne oraz inwestorzy. Inwestowanie na giełdzie jest proste. … Czytaj dalej Inwestowanie w CFD na akcje giełdowe