Giełda papierów wartościowych jest miejscem, gdzie spotykają się przedsiębiorstwa sprzedające swoje udziały. Najczęściej są to: akcje, obligacje czy prawa poboru. Sprzedawane są również instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi takie jak opcje czy kontrakty terminowe. Stroną, która jest zainteresowana ich zakupem, są akcjonariusze, i najczęściej są to spółki akcyjne oraz inwestorzy. Inwestowanie na giełdzie jest proste. Aby kupować akcje, wystarczy założyć rachunek inwestycyjny w licencjonowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego domu maklerskim. Rachunek ten umożliwi przechowywanie wszelkich instrumentów finansowych oraz obracanie nimi.

Akcje a CFD – różnice

Jak działa zakup akcji? Akcje spółek giełdowych to papiery wartościowe, które zakreślają uczestnictwo w spółce oraz stanowią prawo do określonej części kapitału akcyjnego i dochodu spółki. W praktyce oznacza to, że jeśli kupisz papiery wartościowe konkretnej spółki, stajesz się po części jej właścicielem. Posiadając część kapitału spółki, nabywa się prawo do części jej zysku. CFD z ang. Contract For Difference jest określeniem kontraktu na różnicę kursową. W praktyce wygląda to tak, że dwie strony

    • kupujący i sprzedający – zawierają kontrakt dotyczący ruchu ceny danego aktywa. W przypadku CFD obie strony kontraktu analizują kierunek, jaki w przyszłości obiorą dane akcje. Jedną z ich kluczowych zalet jest możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen akcji.

Czy warto inwestować w startup? Podpowiadamy

Zalety kontraktów CFD

Inwestując w CFD ma się możliwość różnych rodzajów zleceń. Można na przykład zająć pozycję długą (buy), co spowoduje zarobek, jeśli cena akcji wzrośnie. Drugą możliwością jest wybór pozycji krótkiej (shell), w przypadku, gdy przewiduje się, że cena spadnie. Wynika z tego, że kontrakty CFD są bardziej elastyczne niż handlowanie rzeczywistymi akcjami. Dają możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i spadkach, kiedy prognozy rynkowe okażą się właściwe. Kolejną zaletą jest fakt, że można handlować z mniejszym depozytem, niż wymaga tego kupno normalnej akcji giełdowej. Zabezpieczenie wymagane przy otwarciu pozycji zależy od skapitalizowania, upłynnienia, a także zmienności danej akcji. Ze względu na mechanizm dźwigni finansowej, kontrakty CFD częściej są wykorzystywane do spekulacji krótkoterminowej niż długoterminowej. Warto jednak pamiętać, że dźwignia działa w obie strony. Może pomóc w wytwarzaniu wyższego zysku, ale również doprowadzić do bardzo znacznych strat kapitału.

Tagi: ,

Podobny wpis

Nie ma nic podobnego.

0 Comments

Leave a Comment