Fundusze ETF w przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, nie wymagają dokładnej analizy. Jednak wymagają posiadania odpowiednich nawyków i szczęścia. W niniejszym poradniku kilka ważnych zasad inwestowania w ETF-y.

Fundusz ETF jest otwartym funduszem inwestycyjnym, który śledzi i naśladuje ruch indeksów giełdowych, obligacji, surowców. ETF-y cieszą się niebywałą popularnością na całym świecie. Jeżeli chodzi o Polskę, to dopiero co podbijają rynek inwestycyjny.

Zasady działania ETF-ów

ETF-y to grupa papierów wartościowych, notowanych na giełdzie. Inwestor je kupuje\sprzedaje za pośrednictwem brokera. Kupując ETF-y inwestujemy w akcje spółek zgromadzonych w jednym indeksie, które ten ETF śledzi. Możemy inwestować w akcje tylko jednej spółki z indeksu, co umożliwia dywersyfikację portfela. ETF-ami obracamy w taki sam sposób, jak akcjami.

Trader, który chce kupić\sprzedać fundusze ETF, powinien posiadać konto brokerskie. Konto maklerskie można założyć w dowolnym biurze maklerskim. ETF_y możemy też kupić za pośrednictwem platform inwestycyjnych. Koszty zarządzania funduszem ETF są dość niskie. Dlatego mogą być wykorzystywane zarówno przez instytucje, jak i klientów indywidualnych.

Fundusze ETF oferują różne klasy aktyw: inwestycje w akcje, waluty, surowce, towary. Jedną z najważniejszych zalet ETF-ów jest to, że umożliwiają otwieranie krótkich pozycji. Ponadto inwestor może wykorzystywać lewar finansowy.

ETF-y śmiało, można nazwać inwestowaniem pasywnym. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych fundusz ETF inwestuje we wszystkie spółki giełdowe. Nie wybiera wyłącznie najlepsze. ETF nie stara się pobić indeksu giełdowego. Jedynie go naśladuje.

Każdy spadek czy wzrost ceny akcji spółek, które śledzi posiadany przez nas ETF, powoduje spadek jego wartości.

Rynek ETF pod względem płynności może konkurować z rynkiem wymiany walut Forex. Nad płynnością rynku czuwają dostawcy płynności. W celu ustalenia zasad dokonywania transakcji zawierają umowę z wybraną giełdą. Chodzi przede wszystkim o różnicę pomiędzy ceną zakupu, a sprzedaży.

Dostawcy płynności na podstawie wyceny indeksu ustalają cenę ETF-ów. Drugim uczestnikiem rynku ETF jest inwestor, który kupuje\sprzedaje ETF-y.

Dochód pasywny z mieszkania – czy warto?

Fundusze ETF – plusy i minusy

Powody, dla których warto zainwestować w fundusze ETF.

  • Jeden instrument udostępnia różne produkty finansowe.
  • Mniejsze opłaty brokerskie i prowizje.
  • ETF-y są przedmiotem aktywnego obrotu na różnych rynkach.
  • Niskie ryzyko inwestycyjne w porównaniu do tradycyjnego funduszu.
  • Zlecenia z limitem i zlecenia po cenie rynkowej.
  • Broker ustala minimalną kwotę inwestycji.
  • Przejrzystość.

Wady ETF-ów:

  • Inwestowanie w fundusz inwestycyjny wiąże się z wysokimi kosztami transakcyjnymi.
  • Ryzyko kursowe.
  • Zmienność.
  • Tracking error.
  • ETF-y uwzględniają wartość aktywów netto.

Czy warto inwestować w fundusze ETF? Tak, ale na początku musisz nieco się podszkolić i zdobyć podstawowe informacje o ETF.

Tagi: , , ,

Podobny wpis

0 Comments

Leave a Comment