Indeksy giełdowe i giełda papierów wartościowych to dwie nieodłączne części składowe rynku kapitałowego. Każdy, kto inwestuje w papiery wartościowe, powinien umieć analizować indeksy giełdowe. Sprawdź, czym jest indeks giełdowy, jakie są jego rodzaje i funkcje?

Czym jest Indeks Giełdowy?

Indeks giełdowy informuje inwestorów o tym, jaka panuje sytuacja na rynku papierów wartościowych. W związku z tym pokazuje, jak zmieniają się ceny akcji poszczególnych spółek, skupionych w obrębie jednego indeksu. Pozwala skutecznie określać giełdową koniunkturę.

Dzięki indeksom giełdowym inwestor może przewidzieć i określić, jakie zmiany będą zachodzić na rynku. Na podstawie tego podejmuje decyzję, czy ma kupować, czy sprzedawać akcje. Dlatego obserwując wzrost i spadek wartości indeksu, można prognozować ruch cen na giełdzie.

Jakie funkcje pełni indeks giełdowy?

Indeks giełdowy pełni ważne funkcje:

  • Jest podstawowym narzędziem inwestora giełdowego. Pomaga skonstruować własne wskaźniki giełdowe.
  • Jest często wykorzystywany do oceny sytuacji na giełdzie.
  • Pomaga też zrozumieć, czy podjęliśmy słuszną decyzję inwestycyjną.

Inwestowanie pieniędzy – w co warto zainwestować?

Indeks giełdowy – do czego służy?

Analizując zmiany wartości indeksu giełdowego, można określić, w akcje, jakich spółek najlepiej zainwestować. Służy również do tego, by ocenić efektywność inwestycji. Kiedy indeks i akcje spółki idą w górę, to oznacza, że inwestor dokonał słusznego wyboru. Jeżeli z kolei wartość indeksu spada, inwestor ponosi straty. Wtedy musi przeanalizować, czy to spółka notuje spadki, czy to ogólna tendencja spadkowa na rynku.

Czym jest ważenie cenowe i rynkowe?

Ważenia cenowego lub rynkowego używa się do określania cen indeksów. Indeksy ważone cenowo oblicza się na podstawie cen akcji, które emitują spółki. Jak obliczyć wartość indeksu ważonego rynkowo? Na podstawie ogólnej wartości wszystkich spółek, skupionych w obrębie jednego indeksu. Można też przyjąć jednakowe wagi dla wszystkich spółek – wtedy obliczamy średnią statystyczną.

Typy indeksów giełdowych

Indeksy rozróżniamy na podstawie:

  • Aktywów (giełdowe\obligacje).
  • Sektora gospodarki.
  • Wielkości spółki.
  • Na podstawie obliczania: cenowe/kapitalizacja.

Indeksy giełdowe na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Najważniejsze indeksy giełdowe w Polsce: WIG, WIG20, mWIG40 i sWIG80. WIG, WIG20 (łączy 20 spółek) to dwa najważniejsze polskie indeksy giełdowe. WIG 40 – indeks średnich spółek. NCIndex – spółki poza rynkiem giełdowym. Może też być WIG z dopiskiem branży, do której należą określone spółki.

Indeksy światowe

Najgłówniejsze indeksy na światowym rynku giełdowym: Dow Jones (30 światowych spółek) i S&P\SPX 500 (500 największych spółek). Największe giełdy światowe: New York Stock Exchange, Nasdaq czy Tokyo Stock Exchange. Indeks giełdowy na Tokyo Stock Exchange – Nikkei\JPN 225 (225 spółek).

Znane giełdy europejskie: Deutsche Börse (Niemcy) – indeks GER30 (30 spółek) i London Stock Exchange – indeks UK 100 (obejmuje 100 spółek europejskich).

Tagi: , , ,

Podobny wpis

0 Comments

Leave a Comment